Svenskt Mästerskap för IF-båt 2024, inbjudan

Inbjudan
Svenskt Mästerskap för IF-båt

Datum: 2024-06-25--29

Plats: Lysekil

Tävlingens nivå: Röd

Båtklass: IF-båt enligt klassregler

Tävlingen gäller: Öppen klass

Arrangör: Lysekils Segelsällskap Gullmar
 (Tävlingsledare Richard Bergman)

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna 2024 (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara försäkrad på ett sådant sätt att den som är ansvarig ombord har en ansvarsförsäkring som täcker ett skadeståndsanspråk upp till på 5 miljoner kronor om den har orsakat en sak- eller personskada.

2.2 Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. Den som är ansvarig ombord, och som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.3 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

2.4 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta

på tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på LSSG mail: info@lssg.se senast 11 juni 2024. Efteranmälan mot förhöjd avgift är möjlig, se nedan.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: (se bilaga 1 till inbjudan)

 • Segelnummer (ex. SWE 1234)

 • Båtens tillverkningsnummer

 • Båtens namn

 • Att båten har giltigt mätbrev

 • Skepparens namn och klubbtillhörighet

 • Namn på gastar och klubbtillhörighet (kan kompletteras fram till registrering)

 • Skepparens e-postadress

 • Skepparens mobilnummer

 • Behov av sjösättning före tävling och upptagning efter tävling
 (upptagning för tvätt av botten ingår inte i startavgiften)

 Utöver anmälan till seglingen så skall skepparen även anmäla:

• Antal frukostbiljetter ni önskar beställa (se bilaga 2 till inbjudan)

• Antal lunchpaket ni önskar beställa (se bilaga 2 till inbjudan)

• Antal deltagande på regattamiddagen den 29 juni (se bilaga 2 till inbjudan)

• Beställning av antal seglarkepsar (se bilaga 3) (OBS senast 15 maj).

3.3 Anmälningsavgiften är 2500 kr skall vara inbetald senast 11 juni. För båtar som transporteras landvägen ingår sjösättning och upptagning i anmälningsavgiften.

Efteranmälan är möjlig, senast 2024-06-19, med avgiften 3000 kr.

Efteranmälningsavgiften betalas till LSSG Bg 548-4969 senast den 19 juni, märk med båtens segelnummer.

Om avanmälan görs senast 21 juni före tävlingen eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

I anmälningsavgiften ingår hamnplats för tävlande båt från tisdag 25/6 kl

1200 till söndag 30/6 1200

4. Registrering och besiktning

4.1 Registrering skall göras på regattaexpeditionen LSSG Klubbhus senast 26 juni k 18:00 då även skepparens självdeklaration (se bilaga 4) skall lämnas fylld och underskriven.

4.2 Besiktningskontroll av båtarna enligt fastställd besiktningsplan (se bilaga 4) kommer att ske 26 juni, varför båten måste vara tillgänglig i hamnområdet. Besiktningsplanen består av självdeklaration och stickprov.

4.3 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens samt kunna visa båtens giltiga mätbrev och självdeklaration.

4.4 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén, men inte den som är ansvarig ombord.

4.6 Skadad eller förlorad utrustning får endast bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén eller tekniska kommittén, om inte klassregler anger annat.

5. Seglingsföreskrifter och information (Seglingsledare Hans Nilsson)

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan i LSSG Klubbhus samt på LSSG hemsida https://www.lssg.se

6. Tidsprogram

6.1 Tidsprogrammet enligt följande:

 Tisdag 25 juni 2024

 15:00-18:00   Registrering och besiktning (se bil 4 och klassbestämmelser)

Onsdag 26 juni

10:00–18:00   Registrering och besiktning (se bil 4 och klassbestämmelser)

13:30                Rorsmansmöte Tune-up race

14:55                Varningssignal för Tune-up race (5 min, Klassflagga)
Invigning och After Sail snarast efter återkomst till hamnen

Torsdag 27 juni

7:00-8:00        Frukost samt uthämtning av lunchpaket

09:00                Rorsmansmöte

10:25                Tid för första varningssignal (5 min, Klassflagga)
                           3 seglingar planeras
                           After Sail snarast efter återkomst till hamnen

Fredag 28 juni

7:00-8:00        Frukost samt uthämtning av lunchpaket

08:30                Rorsmansmöte

09:55                Tid för första varningssignal (5 min, Klassflagga)
                           3 seglingar planeras
                           After Sail snarast efter återkomst till hamnen

Lördag 29 juni

7:00-8:00        Frukost samt uthämtning av lunchpaket

08:30                Rorsmansmöte

09:55                Tid för första varningssignal (5 min, Klassflagga)
                           2 seglingar planeras

17.30                Prisutdelning, Regattamiddag

7. Genomförande

7.1 Åtta kappseglingar är planerade. Det finns ingen reservdag, vid inställda seglingar kan
tidsprogrammet ändras vilket i så fall anslås på LSSG officiella anslagstavla och
hemsida senast kl 18:00 dagen innan.

7.2 Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie.

7.3 Ingen kappsegling startas om kappseglingskommittén bedömer att vindstyrkan
kommer att överskrida 12 m/s under seglingen.

7.4 Ingen kappsegling startas senare än kl 14.30 på lördagen den 29 juni

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna genomförs på Kyrkviksbukten, Södra hamnområdet och
Gullmarsfjorden i Lysekil.

8.2 Banan är kryss-länsbana med spridarmärke och länsgate.

9. Protester och straff (Seglingsdomare: Björn Sandell)

9.1 KSR appendix T1 gäller.

9.2 KSR 44.1 ändras till att ensvägsstraff gäller som straffet för brott mot en regel i del 2.

Tvåsvängsstraff tillämpas inte.

10. Poängberäkning

10.1 Lågpoäng system i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga.

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.10.3 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11. Priser

11.1 Ett pris delas ut för varje påbörjat femtal startande båtar

11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2024 kapitel 8 Mästerskap.

11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan görs av klassförbundet till Seglingens Mästare i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

11.4 Utöver ovan nämnda priser delas även Svenska IF-båtförbundets priser ut enligt förbundets beslut.

11.5 Spikpriser utdelas dagligen vid After Sail.

12 Övrigt

12.1 Läkare och Sjuksköterska finns tillgängligt dagtid.

12.2 Förråd för utombordsmotorer och ”semesterutrustning finns tillgängligt i hamnområdet.

12.3 Husbilsparkering kan bokas av Lysekils Kommun.

12.4 Campingplatser finns tillgängligt i Lysekil med omnejd.

(Säkerhetsplan för SM i IF-båt)

Richard Bergman
Tävlingsledare