Lysekil Race 2 inbjudan

Lysekil Race 2
(Liros SRS Cup Nord och Syd)
6 juli – 2024


Välkomna till en lördag med SRS-kappsegling i Lysekil.

• Start/Anmälningsavgiften är 400 kr

• "Sail-In" vid klubbhuset på fredagskvällen efter angöring i Lysekils gästhamn (Havsbadet).

• Lysekil Race 2 seglas lördagen den 6 juni med första start 11:00, jaktstart.

• "After Sail" efter genomfört Lysekils race.

Program

Fredag, 2024-07-05

Tid                      Aktivitet

17:30 – 1930  ”Sail In” Öppet klubbhus, pub, registrering/anmälan

Lördag, 2024-07-06

Tid                      Aktivitet

09:00 - 09:30  Registrering/anmälan

09:30 - 10:00 Rorsmansmöte

11:00                Jaktstart Lysekils Race 2 Distanskappsegling Blå

”After Sail med grill och prisutdelning (ca.45 min efter sista båt i mål)

Lysekil Race 2 - 2024-07-06 – inbjudan

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs såsom regional tävling (blå) tillsammans med deltagare från närliggande segelklubbar. Tävlingen

överensstämmelse med reglerna som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S

(standardseglingsföreskrifter) samt SRS reglerna.

1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med SRS-/SRSs-/SRSv-tal från 0,750 och uppåt – shorthanded eller fulltalig besättning.

1.4 Båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

1.5 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

2. Villkor för deltagande

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en närliggande klubb som är ansluten till sin nationella

myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR 4, LSSG har inget ansvar för sak- eller personskador före,

under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan görs på mail richardbergman@me.com senast 4 juli.

Vid anmälan anges:

• Deltagande Lysekils Race 2

• Ansvarig Befälhavare med telefonnummer

• Fulltalig besättning eller shorthanded, med eller utan flygande segel

• Antal besättningsmedlemmar

• Båtklubb

• Båttyp

• SRS-tal

• Segelnummer

• Antal deltagare ”Sail in” 14 juni

3.2 Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas vid ankomst, Swish.

4. Genomförande

Lysekil Race 2 seglas med jaktstart (enl. KSR 26)

Senaste målgångstid 1800

5. Bana

Lysekil Race 2 seglas på skärgårdsbana ca 17 NM.

Preliminär bana meddelas fredagen 5 juli. Banan fastslås vid rorsmansmöte 6 juli.

Med vänliga seglinghälsningar
Styrelsen LSSG