Styrelsen

STYRELSEMEDLEMMAR 2023, LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR

Olof Österberg Ordförande
Tony Thomasson Vice ordf. och klubbmästare
Bengt Swahnberg Kassör
Lars-Martin Arendal Sekreterare
Hans Nilsson Seglingsledare
Richard Bergman Utbildningsledare
Lars Gabrielsson Juniorledare
Alexander Ivarsson Intendent
Per Möllborg Ledamot
William Govik Suppl. intendent