Samtliga fält måste fyllas i, förutom mätbrevsnummer (om standard SRS används).